پروژه میلاد نور

بنایی که دارای اتاق های مسکونی و همین طور اداری که مجموعه ای از ساختمان ها است. که
 شرکت الموت بنای نوآور درحال ساخت و ساز این مجموعه هستند
این پروژه در نزدیکی شهر تهران و در کلان شهر پاکدشت واقع شده است 
در اینجا جلسات و کارکنان و مهندسین پروژه رو مشاهده می کنید